HORAL 1L can

Velký objem, malý zázrak...

PIVO S TRADICÍ

PIVO HORAL 1L - ETALON PIVNÍ CHUTI.

                   "Horal" je značka tradičního českého piva plzeňského typu. Společnost Davekon,s.r.o. je obchodním partnerem pivovaru Albion plus a obchodní platformou pro české a zahraniční zákazníky. Vzrůstající zájem o naše pivo nejen v síti tuzemských obchodních domů a zvyšující se poptávka v Evropě a Asii je pro nás velkou motivací , která v loňském roce vedla k nárustu exportu o 19% . Naše pivo je kromě chuti totiž nevšední i svým objemem 1L plech pro 11° a 12° ležák, který zaujal obchodní veřejnost na mezinárodních veletrzích. Pivo Horal se vaří a stáčí v českém pivovaru v Praze. K výrobě jsou použity kromě křišťálové podzemní vody i kvalitní české suroviny. To vše je zarámováno pečlivým kontrolním systémem výrobního procesu, zkušenostmi, tradicí a profesionálním jednáním B2B. Vážíme si důvěry, kterou nám naši obchodní partneři projevují a stále poctivě pracujeme na přátelském rozvoji a zkvalitňování těchto vztahů.


BEER HORAL 1L /0,5 L CAN - ETALON OF BEER TASTE.

"Horal" is a trademark of traditional Czech Pilsen type beer. Davekon, s.r.o. is the capital partner of the Albion plus brewery and a trading platform for Czech and foreign customers. Growing interest in our beer not only in the network of domestic department stores and growing demand in Europe and Asia is a great motivation for us, which led to a 19% increase in exports last year. Besides its taste, our beer is also notable for its 1L plate capacity of 11 ° and 12 ° lager, which has attracted the public at international fairs. Horal beer is cooked and bottled in the Czech brewery in Prague. Besides the crystal water of the groundwater, there are also good quality Czech raw materials. All of this is framed by a rigorous control system of the manufacturing process, experience, tradition and professional B2B behavior. We appreciate the trust our business partners have shown us and we are still honestly working on the friendly development and improvement of these relationships.


ПИВО «ХОРАЛ» (HORAL) 1 л / 0,5 л - ЭТАЛОН ВКУСА ПИВА.

Пиво «Хорал» - бренд традиционного чешского пива типа Пльзень. ООО «Davekon» является партнером пивоваренного завода «Albion plus» и торговой платформой для чешских и иностранных клиентов. Растущий интерес к нашему пиву, не только в розничной сети домашних магазинов, но и на рынках Европы и Азии представляет для нас важную мотивацию, проявившуюся в прошлом году увеличением экспорта на 19%. Наше пиво, помимо особенного вкуса, отличается также своей упаковкой, банкой емкостью 1л плотность 11° и 12 ° лагер, которая заинтересовала посетителей международных выставок и ярмарок. Пиво варится на чешском пивоваренном заводе в Праге. В процессе пивоварения помимо подземной воды используются также качественные ингредиенты чешского происхождения. Это все обрамлено строгой системой управления производственным процессом, опытом, традицией и профессиональным поведением в B2B. Мы оцениваем оказанное нам нашими партнерами доверие, и продолжаем развивать и улучшать наши дружеские отношения.